Quân khu 5: Tập trung tuyên truyền Luật Giáo dục QPAN

Sáng 20/2, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP-AN) năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.
Quân khu 5: Tập trung tuyên truyền Luật Giáo dục QPAN
Quân khu 5: Tập trung tuyên truyền Luật Giáo dục QPAN


Năm 2013, nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã được các địa phương trên địa bàn QK 5 triển khai tích cực, nghiêm túc, đối tượng được mở rộng với 1.291 lớp, 87.092 học viên.
Toàn QK có 100% các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề thực hiện GDQP-AN. Cụ thể đã giảng dạy cho 438.296 học sinh THPT, đạt 99,37%; 25.031 học sinh trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, đạt 96,44%; 114.821 sinh viên cao đẳng và đại học, đạt 90,71%.
Thông qua GDQP-AN, cán bộ, học sinh, sinh viên đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với nhiệm vụ QP-AN của đất nước trong tình hình mới; phân biệt rõ đối tượng, đối tác trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay; xác định vai trò, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Đặc biệt, trên tuyến biên giới các tỉnh Tây Nguyên đã ngăn chặn được các vụ gây rối, vượt biên và những hoạt động trái pháp luật khác; tuyến biển, đảo ngư dân đã phát huy tốt trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ chủ quyền.
Trong năm 2014, Hội đồng GDQP-AN Quân khu 5 xác định công tác GDQP-AN phải được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật GDQP-AN, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.
Quân khu sẽ tổ chức mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức GDQP-AN cho cán bộ; tổ chức 25-30 khóa cho 28.000-32.000 học sinh, sinh viên các trường THPT, cao đẳng, đại học; thành lập trường GDQP-AN tại Bình Định; tổ chức hiệu quả các lớp học kỳ trong quân đội.
Bên cạnh đó, thường xuyên đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng theo hướng tích cực, vận dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền GDQP-AN trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.