Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ sở pháp lý: Quyết định số 31/2007/QĐ – BGD-ĐT V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TT tin học - ngoại ngữ.
Trình tự thực hiện:
a) Bước1: Bộ phập một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ thuộc tỉnh; trung tâm tin học, ngoại ngữ thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương. Ghi giấy biên nhận, phiếu hẹn thời gian thẩm định, thời gian trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ.
b) Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện theo quy định thi trình  Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm.
c) Bước 3: Đúng ngày hẹn trả kết quả, các tổ chức, cá nhân xin thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ thuộc tỉnh đến bộ phập một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo để nhận kết quả giải quyết.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở GD&ĐT
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ trình xin thành lập trung tâm.
- Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
+ Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm.
+ Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, email, fax.
+ Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và 3 năm tiếp theo.
+ Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, ttrang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu hoạt động của trung tâm theo quy định.
+ Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác).
+ Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ CBQL và giáo viên.
b) Số lượng hồ sơ: 02  (bộ)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định;
- Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định;
- Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch trình của khoá học;
- Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên;
- Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên;
- Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.
Thời gian: 30 ngày