Thủ tục cấp phép dạy thêm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở GD&ĐT.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trường (đối với giáo viên trường công lập), chính quyền địa phương.
Thời hạn giải quyết: Thời gian cấp giấy phép dạy thêm là 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ xin cấp giấy phép dạy thêm đầy đủ và sẽ bị thu hồi giấy phép dạy thêm nếu không thực hiện đầy đủ.
Các bước:
- Bước 1: các trường, cơ sở tư nhân, cá nhân đến Sở GD&ĐT nộp hồ sơ xin cấp giấy phép dạy thêm;
- Bước 2: Sở GD&ĐT thẩm định các điều kiện mở lớp;
- Bước 3: UBND tỉnh ủy quyền cho Sở GD&ĐT cấp và thu hồi giấy phép dạy thêm đối với các trường, cơ sở tư nhân, cá nhân từ cấp Trung học phổ thông, kể cả cấp II-III và các trường chuyên biệt.
Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin mở lớp dạy thêm, học thêm ghi rõ số lượng học sinh, số lớp, số học sinh/lớp.
- Danh sách người dạy, lý lịch người dạy, chuẩn đào tạo từng người, bản sao văn bằng chứng chỉ sư phạm (có chứng thực), những người không thuộc diện ngành Giáo dục và Đào tạo quản lý, kể cả cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu, phải có thêm giấy khám sức khỏe đủ điều kiện để đảm bảo giảng dạy.
- Bản kê khai địa điểm, cơ sở vật chất, phòng học.
- Văn bản của Hiệu trưởng (đối với giáo viên trường công lập) đồng ý cho dạy thêm theo quy định về số giờ, số buổi dạy thêm tại cơ sở tư nhân, cá nhân.
- Văn bản thẩm định về người dạy, các điều kiện mở lớp dạy thêm, học thêm.
- Bản cam kết.
- Giấy xác nhận của địa phương.