Thủ tục xin cấp giấy phép dạy thêm đối với cấp THPT

Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Sở Giáo dục và Đào tạo Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ, công chức) ...

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo Cơ sở pháp lý : Quyết định số 31/2007/QĐ – BGD-ĐT V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ...

Thủ tục sáp nhập, chia , tách, giải thế nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Uỷ ban nhân dân cấp xã Cơ quan phối hợp (nếu...

Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

Trình tự thực hiện : a) Bước 1: Khi phát hiện trung tâm tin học, ngoại ngữ có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức...

Thủ tục đăng kí thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục

Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Giáo dục và Đào tạo Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có...

Thủ tục cấp phép dạy thêm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định : UBND tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) : Sở GD&ĐT....