Cơ sở giáo dục mầm non

Câu hỏi: Quy định pháp luật về cơ sở giáo dục mầm non?

Mục tiêu của giáo dục mầm non

 Câu hỏi: Mục tiêu của giáo dục mầm non là gì?

Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân

Câu hỏi:  Luật Giáo dục quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân ?

Ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác; dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ

Câu hỏi:  Luật Giáo dục quy định như thế nào về ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác; dạy và học tiếng nói, chữ viết...

Luật giáo dục năm 2005 quy định về chương trình giáo dục?

 Câu hỏi: Luật giáo dục năm 2005 quy định như thế nào về chương trình giáo dục?

Điều kiện thành lập nhà trường

Câu hỏi: Cho em hỏi về điều kiện thành lập nhà trường bao gồm những gì?

Quy định về cơ sở giáo dục thường xuyên theo quy định của Luật giáo dục 2005

Câu hỏi: Quy định về cơ sở giáo dục thường xuyên theo quy định của Luật giáo dục 2005?

Hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Luật Giáo dục 2005?

Câu hỏi:  Hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Luật Giáo dục 2005?

Phạm vi điều chỉnh của Luật giáo dục

Câu hỏi: Phạm vi điều chỉnh của Luật giáo dục là gì:

Qui định của Bộ Giáo Dục về việc cấp phát GCN tốt nghiệp tạm thời và thời gian phát bằng tốt nghiệp

Câu hỏi: Em là sinh viên khóa 4, khoa du lịch năm học 2009- 2012 của trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch SG. Em có 1 số thắc mắ...